De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 jaarlijks € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarnaast komt jaarlijks € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Ook het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming valt onder de subsidiabele activiteiten.

Aan te vragen in vaste tijdvakken per jaar. Deze regeling loopt nog tot 31 december 2024.

Wil je meer weten over deze regeling, lees dan hier verder.

Share This