Loopbaan APK

Met een Loopbaan APK krijgt de medewerker antwoord op de volgende vragen:

  • Welke werkzaamheden sluiten aan bij mijn kwaliteiten, drijfveren en vaardigheden?
  • Hoe kan ik meer voldoening halen uit mijn werk?
  • Wat zijn mijn competenties?
  • Welke mogelijkheden heb op de arbeidsmarkt?

Duurzame inzetbaarheid.

Mensen wisselen steeds vaker van baan. Vrijwillig of verplicht. Digitalisering, robotisering en talrijke andere ontwikkelingen zorgen ervoor dat functies veranderen, verdwijnen of dat er nieuwe functies ontstaan. Weten waar je staat op de arbeidsmarkt helpt medewerkers om mee te kunnen bewegen met deze ontwikkelingen. Zo werk je aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers!

Inzicht in mogelijkheden.

Met een Loopbaan APK krijgt de medewerker inzicht in zijn kwaliteiten, drijfveren, energie- en stressbronnen. We bekijken welke arbeidsmarkt mogelijkheden aansluiten bij de competenties van de medewerker en koppelen dat aan kansen op de arbeidsmarkt.

Met een Loopbaan APK krijgt de medewerker antwoord op de volgende vragen:

  • Welke werkzaamheden sluiten aan bij mijn kwaliteiten, drijfveren en vaardigheden?
  • Hoe kan ik meer voldoening halen uit mijn werk?
  • Wat zijn mijn competenties?
  • Welke mogelijkheden heb op de arbeidsmarkt?

Wat houdt een Loopbaan APK in?

De medewerker start met het invullen van een online vragenlijst. Afhankelijk van de situatie is dat een Loopbaanscan of Werkenergieanalyse. In 3 gesprekken van 1,5 uur bespreken we de resultaten en gaan we dieper in op de situatie van de medewerker. De medewerker stelt samen met de loopbaancoach een plan op waar hij na afronding van de Loopbaan APK verder mee aan de slag kan.

Driegesprek als extra optie.

Om de resultaten te borgen is het prettig om een driegesprek tussen werkgever, medewerker en loopbaancoach in te zetten. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van de Loopbaan APK besproken en de vervolgacties vastgelegd.

Aansluitend kun je kiezen uit verschillende modules op het gebied van loopbaan, preventie, re-integratie of outplacement.

Loopbaan

Een volgende loopbaanstap.

Lees meer

Preventie

Voorkomen van uitval.

Lees meer

Re-integratie

Begeleiding bij re-integratie.

Lees meer

Outplacement

Begeleiding bij outplacement.

Lees meer

Praktische informatie.

Wil je meer weten over de kosten, de locatie of frequentie van de gesprekken, eventuele vergoedingsmogelijkheden of een traject op maat?

Lees dan hier verder:

Share This