Ontwikkeladvies

Met een Ontwikkeladvies krijgt de medewerker antwoord op de volgende vragen:

 • Welke mogelijkheden heb ik op de arbeidsmarkt?
 • Hoe kan ik mijn talenten op een andere manier inzetten?
 • Heb ik (online) scholing nodig om ander werk te vinden?
 • Zijn mijn CV en sollicitatiebrief nog up-to-date?
 • Welke baan past bij mij?

Soms is er vanuit de overheid een gesubsidieerd ontwikkeladvies voor werknemers of werkzoekenden mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden. 

Wat houdt een Ontwikkeladvies in?

 • We gaan nader in op de volgende vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik.
 • Een online interesse en competentie test waarmee je zicht krijgt op beroepen die aansluiten bij jouw mogelijkheden.
 • Een online arbeidsmarktscan waarmee je voor zowel jouw eigen beroep als voor 9 andere beroepen informatie krijgt over jouw kansen op de arbeidsmarkt.
 • Je krijgt feedback op jouw CV en motivatiebrief.
 • Hoe doe je dat, solliciteren?
 • Tips en tools om actief aan de slag te gaan met netwerken en het gebruik van sociale media voor het vinden van ander werk.

Met een Ontwikkeladvies krijgt de medewerker antwoord op de volgende vragen:

 • Welke mogelijkheden heb ik op de arbeidsmarkt?
 • Hoe kan ik mijn talenten op een andere manier inzetten?
 • Heb ik (online) scholing nodig om ander werk te vinden?
 • Zijn mijn CV en sollicitatiebrief nog up-to-date?
 • Welke baan past bij mij?

Subsidie SLIM regeling

De SLIM regeling is door de overheid in het leven geroepen voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Ook het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van medewerkers in de onderneming valt onder de subsidiabele activiteiten.

Aanvraag Subsidie Ontwikkeladvies

Een groot deel van de kosten van het Ontwikkeladvies kunnen vanuit de SLIM regeling door de overheid worden vergoed. De aanvraag hiervan gaat via de werkgever.

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) waarvoor het subsidiepercentage 80% bedraagt. De subsidiabele kosten dienen minimaal 5.000 euro te bedragen. Voor MKB’ers in het algemeen geldt een maximaal subsidiebedrag van € 24.999

Voor samenwerkingsverbanden kan de subsidie oplopen tot maximaal € 500.000. In 2021 is een budget van € 30 miljoen beschikbaar voor aanvragen vanuit het MKB, € 17,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden en € 1,2 miljoen voor grootbedrijven.

De SLIM subsidie kent verschillende openstellingen. 

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening van het budget vindt loting plaats onder alle gedurende het volledige tijdvak ingediende aanvragen.

Deze regeling loopt nog tot 31 december 2024.

Praktische informatie.

Wil je meer weten over de kosten, de locatie of frequentie van de gesprekken, eventuele vergoedingsmogelijkheden of een traject op maat?

Lees dan hier verder:

Share This