Outplacement

Vaststellingsovereenkomst of boventallig.

Een langslepend conflict dat een juridische kant dreigt op te gaan, een medewerker die ondanks een verbetertraject niet goed blijft functioneren of een medewerker waar frequent verzuim al jarenlang aan de orde is. Hoe ver gaat de zorgplicht van jou als werkgever? In sommige situaties kan het de beste oplossing zijn dat werkgever en werknemer met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gaan. Ook kunnen veranderingen in de maatschappij ervoor zorgen dat functies veranderen of zelfs helemaal verdwijnen. En dat je dan na een jarenlange werkrelatie afscheid van elkaar moet nemen.

Zijn één of meerdere van de volgende situaties van toepassing:

  • De werkgever heeft een vaststellingsovereenkomst (VSO) opgesteld en er is een bedrag beschikbaar voor outplacement.
  • De medewerker krijgt de mogelijkheid om ander werk te gaan zoeken.
  • Je wilt een of meerdere medewerkers laten begeleiden in een van werk naar werk traject.

Lees dan hieronder verder wat Buro de Wending hierin kan betekenen.

Kies voor een loopbaancoach

Denken in kansen.

Een coach die de medewerker begeleidt om de situatie te accepteren en de blik op de toekomst te gaan richten. Een coach die de medewerker leert denken in kansen en waarmee de medewerker zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt gaat verkennen.

Een nieuwe impuls met een Loopbaan APK.

Met een Loopbaan APK krijgt de medewerker inzicht in zijn kwaliteiten, competenties, energie- en stressbronnen. De medewerker ontdekt welke arbeidsmarkt mogelijkheden aansluiten bij zijn competenties. Zodat de medewerker weet welke stappen hij kan gaan zetten op de arbeidsmarkt!

Wil je meer weten over de Loopbaan APK, lees hier verder.

Na de Loopbaan APK kun je kiezen uit de volgende modules:

Talenten Analyse

Inzicht in kwaliteiten, drijfveren, talenten en competenties.

Lees meer

Voorbereiding Arbeidsmarkt

Werken aan een actueel CV, een motivatiebrief en profilering via sociale media.

Lees meer

Vacature Analyse

Inzicht in passende vacatures.

Lees meer

Solliciteren en Netwerken

Tips en tools om actief aan de slag te gaan met solliciteren en netwerken.

Lees meer

Coaching

Aan de slag met een coachvraag.

Lees meer

Werken met verlies

Omgaan met verlies en rouw.

Lees meer

Praktische informatie.

Wil je meer weten over de kosten, de locatie of frequentie van de gesprekken, eventuele vergoedingsmogelijkheden of een traject op maat?

Lees dan hier verder:

Share This