Re-integratie

Wet Verbetering Poortwachter.

Een medewerker is volledig uitgevallen voor het eigen werk of werkt tijdelijk minder uren. Er kan sprake zijn van een medische reden, maar bij een ziekmelding kunnen ook andere kwesties spelen. Functioneren, een sluimerend conflict met de leidinggevende, het zijn een paar voorbeelden die een spoedige terugkeer op de werkvloer kunnen belemmeren.

Als werkgever wil je de medewerker de ruimte geven om te werken aan zijn herstel, maar heb je ook te maken met regels en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Oproep bedrijfsarts, probleemanalyse, plan van aanpak, noem maar op. De kosten van een medewerker die langdurig uitvalt kunnen enorm oplopen. Ben je eigenrisicodrager voor de WGA, dan kun je zelfs tot 12 jaar verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van een zieke medewerker en draag je ook de kosten van een eventuele WGA uitkering.

Dit onderstreept het belang van goede re-integratiebegeleiding, waarmee je een hoop gedoe kunt voorkomen.

Zijn één of meerdere van de volgende situaties van toepassing:

  • De medewerker is al enige tijd thuis of is net gestart met re-integreren, maar je hebt niet voldoende tijd of geduld om dit goed te begeleiden.
  • De medewerker is gestart met het opbouwen van uren maar dit gaat erg langzaam of er is sprake van weerstand bij de medewerker.
  • De medewerker heeft te maken met verlies van een dierbare of verlies van mogelijkheden wegens een ongeval of ziekte. De medewerker heeft moeite met het accepteren van de nieuwe situatie.

Lees dan hieronder verder wat Buro de Wending hierin kan betekenen.

Kies voor een re-integratiecoach

Focus op mogelijkheden.

Een coach die de medewerker begeleidt in het re-integratieproces van terugkeer naar eigen werk. Een coach die empathie toont voor de medewerker, maar die ook weet welke belangen er vanuit werkgeverskant kunnen spelen. De re-integratiecoach van Buro de Wending kent de regels van de Wet Verbetering Poortwachter en houdt rekening met dossiervorming voor het UWV. 

Start het re-integratieproces met een Loopbaan APK.

Met een Loopbaan APK krijgt de medewerker inzicht in zijn kwaliteiten, competenties, energie- en stressbronnen. De medewerker ontdekt welke werkzaamheden aansluiten bij zijn mogelijkheden. Zodat werkgever en werknemer samen stappen kunnen zetten om verder te komen in het re-integratieproces!

Wil je meer weten over de Loopbaan APK, lees hier verder.

Na de Loopbaan APK kun je kiezen uit de volgende modules:

Talenten Analyse

Inzicht in kwaliteiten, drijfveren, talenten en competenties.

Lees meer

Omgaan met Stress

Beter omgaan met ongezonde stress en inzicht in eigen gedrag.

Lees meer

Coaching

Aan de slag met een coachvraag.

Lees meer

Werken met verlies

Omgaan met verlies en rouw.

Lees meer

Praktische informatie.

Wil je meer weten over de kosten, de locatie of frequentie van de gesprekken, eventuele vergoedingsmogelijkheden of een traject op maat?

Lees dan hier verder:

Share This